КатегорииКатегории

Нашите Услуги

Качество

Сигурност При Плащане

Поддръжка

Бърза Доставка

Рекламации

Клиентът има право да предяви рекламация в следните случаи: 

-      Несъответствие с поръчаната стока

-      Констатирани липси

-      Явни дефекти на стоката

-      Скрити дефекти на стоката 

Рекламация при несъответствие с поръчаната стока, констатирани липси или явни дефекти се предявява в деня на получаване на стоката чрез попълване на Протокол в присъствието на куриер или представител на БигМАК Електрик ЕООД. В противен случай стоките се считат за приети без забележка.

В случай на своевременна и основателна рекламация, БигМАК Електрик ЕООД предприема необходимите действия за отстраняването й. Транспортните разходи по връщането на стоката се поемат от БигМАК Електрик ЕООД.

Рекламация при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията.

При подаване на рекламация, Клиентът представя:

-      Касова бележка или фактура

-      Снимков материал

-      Други документи доказващи несъответствието на стоката с договореното.

След приемане на рекламацията като основателна от страна на БигМАК Електрик ЕООД, Клиентът може да претендира за:

-      Възстановяване на заплатената сума

-      Замяна на стоката с друга

-      Отбив от цената.

Ако в рамките на 30 дни след приемане на рекламацията като основателна, Клиентът не потвърди една от изброените по-горе възможности, БигМАК Електрик ЕООД запазва правото си да се разпореждасъс стоката както намери за добре и не дължи никакви суми както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за нея.

При отхвърляне на рекламация, БигМАК Електрик ЕООД уведомява Клиента за становището си на имейл.

На рекламация не подлежи стока, за която Клиента е бил предварително уведомен за несъответствие или дефект.

* Вашето искане за рекламация ще бъде обработено след като попълнете Формата за връщане на стока .

Искания за рекламации се обработват в работни дни (понеделник - петък) от 8:30 до 17:30 часа, без почивни дни и официални празници.

Контакт за рекламации: info@bigmakelectric.com / тел: 0887 18 01 01 ; 0883 57 37 09

Бюлетин

Можете да се отпишете във всеки момент. За целта моля намерете информацията за контакт с нас в правните условия.